Kontrola pristupa

Kontrola pristupa uz Ploting sisteme je najbolji način da zaštitite svoje privatne, poslovne i industrijske objekte. Izaberite pouzdane sisteme za kontrolu ulaska i izlaska lica i vozila, a naš tim će se pobrinuti za efikasnu dostavu i instalaciju željenih sistema.

Pusti video zapis

Šta sve podrazumeva kontrola pristupa?

Sistemi za kontrolu pristupa predstavljaju osnovni element bezbednosti – na ovaj način određuje se ko može da pristupi prostoru ili objektu, odnosno omogućena je zaštita od uljeza i neovlašćenih lica.

Kontrola pristupa uz Ploting podrazumeva sledeće sisteme zadužene za vašu bezbednost:

  1. Motori za kapije – Nudimo pouzdane motore za klizne i krilne kapije, koji će uz daljinsko upravljanje omogućiti efikasan pregled i kontrolu toga ko ulazi na vaš posed.
  2. Rampe za parking – Automatske rampe za i bez opcije prepoznavanja, barijere za parking mesto i lančane barijere.
  3. Parking sistemi – koji regulišu plaćanje parkinga na zatvorenim i otvorenim parkiralištima.
  4. Pešačke barijere – nudimo različite opcije u zavisnosti od potreba vaših objekata – od automatskih rotirajućih vrata, do barijera sa senzorima.
  5. Uređaji za kontrolu pristupa ovlašćenih lica – zaduženi za pružanje odgovarajućeg nivoa pristupa, nakon provere identiteta lica. Ovi uređaji dolaze uz hardver za direktnu kontrolu pristupa, u vidu kamera sa prepoznavanjem lica, RFID čitača kartica, kontrolera i sl. Ključni uređaji za dozvolu pristupa vašim zaposlenima ili ovlašćenim ljudima, a ujedno sprečavanje ulaska neovlašćenih lica i potencijalnu zloupotrebu podataka.

Zbog čega su sistemi za kontrolu pristupa važni?

Izabrali ste pouzdane ograde i kapije, ali se pitate zašto je važno da svoj posed obezbedite i kvalitetnim sistemima kontrole pristupa? Navešćemo nekoliko ključnih razloga.

#1 Povećanje bezbednosti

Ovi sistemi su prva linija zaštite vašeg poseda. Uz motore za kapije bićete sigurni da samo ovlašćena vozila ulaze na vaš posed. Adekvatna kontrola pristupa smanjuje rizik krađe, vandalizma ili bilo kakvog neovlašćenog upada.

#2 Efikasnost

Parking rampe će obezbediti efikasan protok saobraćaja prilikom uzlaza i izlaza sa poseda koji želite da obezbedite. Kontrola pristupa na ovaj način je posebno važna za objekte sa velikim brojem zaposlenih, a pogotovo za parking prostore i stambene komplekse. S druge strane, motori koji omogućavaju otvaranje i zatvaranje kapija putem daljinskog upravljača će jasno ubrzati celu proceduru i povećati efikasnost vaših zaposlenih.

#3 Kontrola pristupa obezbeđuje modernizaciju procesa

Navedeni sistemi modernizovaće standardne dnevne aktivnosti i omogućiti veću dozu udobnosti i vama, kao i vašim zaposlenima i potencijalnim klijentima. Eliminacija potrebe za fizičkim izlaskom vozača iz vozila se posebno ceni prilikom lošijih vremenskih uslova, a automatizovani sistemi plaćanja i kontrole pristupa eliminisaće potrebu za ručnim transakcijama i smanjiti mogućnost ljudske greške.

Naši sistemi kontrole pristupa dolaze sa potpisom pouzdanih proizvođača, koji garantuju kvalitet i dug vek trajanja. Efikasna kontrola pristupa obezbeđena je sistemima iz naše ponude. Izaberite Ploting i pružite najbolju zaštitu vašim objektima.

Pošaljite UPIT ili nas kontaktirajte za Kontrola pristupa

Kontaktirajte nas direktno ili putem forme. Naš stručni tim je na raspolaganju da odgovori na svaki zahtev.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.