Facebook Pixel

Potapajući stubovi

Potapajući stubovi kao uređaji za kontrolu pristupa su idealno rešenje za gradske pešačke zone, gde je saobraćaj zabranjen izuzev prioritetnim vozilima. Najveća prednost potapajućeg stuba je ta što je u “donjem” položaju na koti saobraćajnice, i što u tom položaju ne predstavlja bilo kakvu prepreku na putu, dok u “gornjem” položaju stub u potpunosti sprečava prolaz vozila. Stub može biti nadograđen sa ANPR kamerom za prepoznavanje tablica i u tom režimu stub dobija signal da je prioritetno vozilo na putu i automatski oslobađa prolaz.

Pored ANPR kamera, moguće je iste nadograditi sa LED semaforima za regulisanje saobraćaja, fisknim poatapajućim stubovima, RFID čitačima itd.