Facebook Pixel

Tripod barijere

U velikim sistemima, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena sve češće postaju jedan od najvažnijih segmenata. Sistem se obično sastoji od više nivoa zaštite, a prvi stepen je ujedno i najvažniji.

U ponudi imamo imamo tripod barijere, koje mogu biti nadograđene čitačima (RFID kartica, BAR kod, otisak prsta) i kontrolerima, kao i evidencijom radnog vremena. U zavisnosti od namene, možemo ponuditi više modela. Iz bogate ponude izdvajamo jednostrane i dvostrane tripod barijere.