Facebook Pixel

Uređaji za kontrolu pristupa

Pored onovnog hardvera u vidu elektromehaničkih barijera koje regulišu kontrolu pristupa ovlašćenih lica, u ponudi imamo i hardver za direktnu kontrolu pristupa, u vidu RFID čitača kartica, kontrolera, kamera sa prepoznavanjem lica, čitača velikog dometa i dr.