Facebook Pixel
Plastifikacija jedan od najboljih načina zaštite protiv korozije
Plastifikacija jedan od najboljih načina zaštite protiv korozije

Prilikom odabira modela ogradnih sistema, najčešće pitanje klijenata je upravo kakvu vrstu antikorozivne zaštite možemo ponuditi za naše elemente.

Budući da iza nas stoji dugogodišnje iskustvo u oblasti ograda, došli smo do zaključka da je sigurno najjeftinija i najbolja varijanta antikorozivne zaštite upravo ona koja je u startu najskuplja, a to je toplocinkovanje i plastifikacija. Konvencionalna antikorozivna zaštita koja je najzastupljenija na ovim prostorima je farbanje, ostvarena obično u dva premaza.

Zašto reći "NE" farbanju?

Ovaj vid zaštite je dobar, ali sasvim sigurno zahteva servis i održavanje na svake 2-3 godine, jer se vremenom pojavi korozija ma mestima varova, a pogotovo na mestima mehaničkih oštećenja. To se dešava jer se boja samo površinski nanosi na metalnu površinu, i koliko god slojeva naneli, osnovna boja se ne sjedinjuje sa metalom, što nije slučaj kod toplog cinkovanja! Takođe, većina boja koje su u ponudi na našem tržištu, nisu UV zaštićene, te brzo dolazi do promena nijanse boje. Stoga, klijenti koji žele dugoročno rešenje i kvalitet često ne prihvataju ovaj vid antikorozivne zaštite.

Zašto reći ,,DA” toplom cinkovanju u plastifikaciji?

Toplo cinkovanje je proces potapanja metalnih predmeta u kade sa vrelim cinkom, pri čemu se čelik legira, odnosno cink ,,zadire” u sam čelik. Kod debljine prevlake koja se dobija toplim cinkovanjem od 100 µm, navedena debljina će u ruralnoj atmosferi izdržati duže od 100 godina (tip C2 :0,1–0,7 µm/godina), a u urbanim područjima gde je blaga morska klima, više od 50 godina (tip C3: 0,7–2 µm/godina).

Proizvod koji se nakon toplog cinkovanja plastificira, (što stvara dodatnu zaštitu protiv korozije), postaje maksimalno zaštićen, i u pogledu estetike postiže maksimalni mogući nivo. Prednost plastifikacije u odnosu na farbanje je u tome što postoji daleko veći spektar boja, što glatkih (mat ili sjaj), strukturnih, tako i strukturnih boja sa perlama, koje su danas veliki hit u celom svetu.

Po pitanju kvaliteta, plastifikacija se ističe ispred farbanja po tome što se elementi hemijski pripremaju pre samog procesa polimerizacije, posebnim hemijskim sredstvima za cinkovane metalne površine, čime se obezbeđuje najbolja moguća athezija praha. Prah se peče na temepraturama oko 180–200 stepeni i time se sjedinjuje sa pocinkovanom površinom, pa jako teško dolazi do fizičkog oštećenja.

Najbitnija stvar kod postupka toplog cinkovanja i plastifikacije je to što se pre oba navedena postupka materijal mora pripremiti u skladu sa standardima, čime se ne dozvoljava sumnja u kvalitet zaštite, što kod farbanja nije slučaj.