Samonosive kapije

Samonosive kapije su idealne za industrijsku, ali i za kućnu namenu. Efikasne su i štede prostor. Pogledajte celokupnu ponudu samonosivih kapija.

Sve zastupljeniji tip kapija na našem, kao i na evropskom tržištu jesu samonosive kapije. One imaju brojne prednosti u odnosu na klizne kapije.

Samonosive klizne kapije

Samonosive kapije spadaju u red kliznih kapija jer je potreban bočni prostor za njihovo otvaranje i takođe, klize paralelno sa ogradom pri otvaranju ili zatvaranju.

Najveća razlika u odnosu na klizne kapije je ta što one nisu oslonjene na tlo preko klizne šine. Klizna šina u ovom slučaju ne postoji. Kapija je odvojena od asfalta/betona 8–10 cm. Van svetlog otvora kapije se nalaze konzolni nosači koji nose celu kapiju. Konzolni nosači se fiksiraju na temeljnu gredu koja se nalazi odmah pored svetlog otvora kapije i koja je protiv teg kapiji koja najvećim svojim delom ,,visi” iznad asfalta ili betona.

Idealno su rešenje za pozicije s velikim padom terena, tamo gde je nemoguće montirati klasičnu kliznu kapiju.

Prednosti samonosive kapije u odnosu na kliznu:

Ne postoji klizna šina
Kapiju nose konzolni nosači, a ne rolnice na stubu (one samo daju pravac)
Kapiju je moguće montirati i na mestima gde postoji veliki pad terena u pravcu otvaranja kapije.

Pošaljite UPIT ili nas kontaktirajte za Samonosive kapije

Kontaktirajte nas direktno ili putem forme. Naš stručni tim je na raspolaganju da odgovori na svaki zahtev.