Facebook Pixel

Automatska rotirajuća vrata

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena sve češće postaju jedan od najvažnijih segmenata. Automatska visoka rotirajuća elektromehanička vrata su idealno rešenje za mesta sa pojačanom kontrolom pristupa. Sistem se obično sastoji od više nivoa zaštite, a prvi stepen je ujedno i najvažniji. U ponudi imamo imamo rotirajuća vrata, koja mogu biti nadograđena čitačima (RFID kartica, BAR kod, otisak prsta) i kontrolerima, kao i evidencijom radnog vremena. U zavisnosti od namene, možemo ponuditi više modela. Iz bogate ponude izdvajamo jednostrana i dvostrana rotirajuća vrata.