Facebook Pixel

Aluks

Sve zastupljeniji materijal u građevinarstvu, zbog svog nerđajućeg svojstva i estetskog kvaliteta je aluminijim. Ograda ALUKS je sastavljena od aluminijumskih profila i u estetskom smislu daje ogradi konkretan, klasičan, ali i veoma moderan izgled. Horizontalni aluminijumski kutijasti profili se mogu isporučiti u više preseka i mogu se rasporediti na manjim ili većim rastojanjima, od čega zavisi da li će ograda imati ,,puniji” izgled ili će biti transparentnija. ALUKS ograda je završno plastificirana, a izbor strukturnih boja je veoma širok.