Potapajući stubovi

Potapajući stubovi – čemu oni služe?

Potapajući stubovi – kao uređaji za kontrolu pristupa – idealno su rešenje za kontrolu prisupa gradskim pešačkim zonama u kojima je saobraćaj zabranjen (izuzev prioritetnim vozilima). Najveća prednost potapajućeg stuba je ta što je u “donjem” položaju na koti saobraćajnice, i što u tom položaju ne predstavlja bilo kakvu prepreku na putu, dok u “gornjem” položaju stub u potpunosti sprečava prolaz vozila. Stub može biti nadograđen sa ANPR kamerom za prepoznavanje tablica i u tom režimu stub dobija signal da je prioritetno vozilo na putu i automatski oslobađa prolaz.

Pored ANPR kamera, moguće je iste nadograditi sa LED semaforima za regulisanje saobraćaja, fisknim poatapajućim stubovima, RFID čitačima itd.

Koje sve vrste potapajućih stubova postoje?

Ukoliko je potrebno da uprostimo podelu potapajućih stubova, onda možemo definisati sledeće glavne grupe potapajućih stubova, a to su:

  1. automatski potapajući stubovi
  2. poluautomatski potapajući stubovi
  3. prenosivi potapajući stub
  4. fiksirani potapajući stub

Koje su glavne osobine potapajućih stubova?

Potapajući stubovi – kao deo celokupnog sistema kontrole pristupa – poseduju nekoliko značajnih osobina koje ih razlikuju od ostalih sistema kotnrole pristupa. Glavna osobina potapajućih stubova je upravo ta što uranjaju u podlogu omogućavajuci prolaz vozilima, dok su u suprotnom podignuti i sprečavaju prolaz istih, ukoliko je to potrebno. Zatim, jedna od krucijalnih osobina je i ta što potapajući stubovi poseduju veliku čvrstocu i otpornost na udar vozila. I na kraju, ali ne i najmanje važna osobina, potapajući stubovi se mogu automatizovati i kontrolisati ručnim i daljinskim komandama, što ih čini lako upravljivim.

Automatski potapajući stubovi

Automatski potapajući stubovi predstavljaju proizvod kontrole pristupa koji je rasprostranjen u samoj primeni, širom sveta. Odlika automatskih potapajućih stubova je snažna konstrukcija i pouzdan sistem rada i upravo ove osobine automatske potapajuće stubove čini jednom od najefikasnijih načina upravljanja saobraćajem. Sama konstrukcija automatskih potapajućih stubova omoguća nesmetano korišćenje istih na mestima sa velikim intezitetom saobraćaja, lako održavanje i potpunu integraciju sa bilo kojim postojećim sistemom kontrole pristupa. Takođe, ono što je lepota ovog sistema je i to što na sam rad automatskih potapajućih stubova ne utiču vremenski uslovi, a u slučaju prekida napajanja moguće ih je ručno podizati i spuštati.

Poluautomatski potapajući stubovi

Poluautomatski potapajući stubovi su idealno rešenje ukoliko vam cena automatskih potapajućih stubova nije adekvatna. Sami poluautomatski potapajući stubovi su pristupačnije rešenje od automatskih potapajućih stubovi i suštinski su namenjeni za mesta gde podizanje i spuštanje stubova nije učestalo. Preporuka je da se poluautomatski potapajući stubovi postavljaju na mestima gde će se podizati i spuštati maksimalno dva do tri puta dnevno. Takođe, jedna od glavnih karakteristika istih je to što za rad ne zahtevaju električnu energiju, te ih čini adekvatnim za mesta na kojima je napajanje energije upitno.

Fiksni stubovi

Fiksni stubovi se postavljaju na mestima na kojima nema potrebe za njihovim pomeranjem. Na primer, mesta na kojima je potrebno trajno onemogućiti prilaz vozilima su idealna za implementaciju fiksnih stubova. Odlika fiksnih stubova je ta što su suštinski, vizuelno isti kao I Poluautomatski I Automatski potapajući stubovi, te se mogu montirati u kombinaciji sa njima, ukoliko lokacija i dinamika prolaza to zahteva. Takođe, odlika ovih stubova je ta što su po načinu izrade napravljeni tako da mogu izdržati udarce velike sile i ukoliko se desi oštećenje, lako su zamenjivi novim stubovima s obzirom da su cenovno veoma pristupačni.

Cena potapajućih stubova

Ukoliko smatrate da bi potapajući stubovi bili idealni za vaš projekat ili lokaciju, možete nas kontaktirati za više detalja kako bismo zajedno došli do adekvatne cene potapajućih stubova.

Pošaljite UPIT ili nas kontaktirajte za Potapajući stubovi

Kontaktirajte nas direktno ili putem forme. Naš stručni tim je na raspolaganju da odgovori na svaki zahtev.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ostalo iz kategorije