Facebook Pixel

Bezbednosne ograde

Na objektima kojima je neophodna visoka sigurnost, a prvi prsten obezbeđenja treba da bude ograda, pravo rešenje su bezbednosne panelne ograde. Postoji više nivoa sigurnosti koji se mogu postići ovim tipom ograda. Stubovi mogu imati jednostrane ili dvostrane produžetke, koji su predviđeni za zateznu ili bodljikavu žicu. Za najviši stepen sigurnosti koristi se žilet žica, koja može biti isporučena u više prečnika. Ograda može biti cinkovana, a potom plastificirana ili samo toplocinkovana.

Tehnički detalji

Visina (mm) 2000+
Dužina panela (mm) 2500
Promer okca (mm) 200x50
Prečnik žice (mm) 5 (3D), 8/6/8; 6/5/6 (2D)
Pripadajući stubovi (mm) 60x40, ili 60x60 mm
Način vezivanja sa stubom Pocinkovane obujmice.
Boje

Napomena:

Ostale boje su dostupne u bilo kom RAL-u, po porudžbini.