Facebook Pixel

Sportske ograde ATRIUM

Ograda za sportska igrališta ATRIUM je sve zastupljeniji model ograde na našem tržištu. Klasične ograde nisu u stanju da izdrže dimaničke udare lopte, te dolazi do pucanja žice. Međutim, ograda za sortska igrališta ATRIUM ima duple horizontalne žice prečnika 6 ili 8 mm, koji su dovoljno jaki da izdrže konstantne udare lopte. Stubovi su takođe ojačani kako bi izdržali samu težinu ogradnih panela, udare vetra i dinamičke udare lopte. Ograda može biti pocinkovana i plastificirana, kao i toplocinkovana, ili toplocinkovana i plastificirana.

Tehnički detalji

Visina (mm) 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500; 6000
Dužina panela (mm) 2500
Promer okca (mm) 200x50
Prečnik žice (mm) 8/6/8 ; 6/5/6
Pripadajući stubovi (mm) 80x40; 100x40; 120x60
Način vezivanja sa stubom pocinkovane obujmice, čelične spojnice, anti-vandal spojnice
Boje

Napomena:

Ostale boje su dostupne u bilo kom RAL-u, po porudžbini.