Facebook Pixel

2D panelne ograde DUO

2D panelna ograda DUO je namenjena ograđivanju, kako industrijskih, tako i privatnih objekata. Pojačana dodatnom horizontalnom žicom, ova ograda na prvi pogled odiše kvalitetom i čvrstinom. Nestandardni prečnici žice izdvajaju je po kvalitetu ispred svih ostalih modela panelnih ograda. Kvalitet ovih ograda možemo ponuditi u više nivoa . Može biti pocinkovana, a potom plastificirana. Takođe, može biti samo toplocinkovana, kao i toplocinkovana i plastificirana.

Tehnički detalji

Visina (mm) 1030; 1230; 1430; 1630; 1830; 2030; 2230*, 2430*
Dužina panela (mm) 2500
Promer okca (mm) 200x50
Prečnik žice (mm) 8/6/8; 6/5/6
Pripadajući stubovi (mm) 60x40
Način vezivanja sa stubom Pocinkovane obujmice.
Boje

Napomena:

Ostale boje su dostupne u bilo kom RAL-u, po porudžbini.